Premium Foods Hanoi

About Premium Foods Hanoi

Cung cấp thực phẩm đặc biệt, Cà Phê ngon, Mật Ong Ngon , Hạt Điều Ngon, Trà Shan Tuyết , Bưởi Đoan Hùng và các loại thực phẩm ngon khác.

SỈ LẺ THỰC PHẨM CAO CẤP
(cam sành, hạt điều , cà phê, hạt tiêu ,mật ong, nhãn ...và các thực phẩm #) ĐT 0868649229 / ĐT 0165.228.3439 / 0165.903.6156

Tay Ho, Hanoi , Vietnam
Thành Phố Hà Nội, Hanoi

Premium Foods Hanoi's upcoming events

Premium Foods Hanoi's previous events