אחת לאחת - מרכז ויצו לצמיחה נשית

About אחת לאחת - מרכז ויצו לצמיחה נשית

אחת לאחת - מקום עם היסטוריה:
אחת לאחת מרכז ויצו לצמיחה נשית החל את פעילותו כמרכז "ניוזילדה" בשנת 1929 בקינג ג'ורג' 35 כבית לאם ולילד. כאן הוכשרו מטפלות לטיפול בתינוקות, הדריכו אימהות במסגרת תחנת טיפול, ניתנה תמיכה והדרכה לנשים הרות ומניקות והמקום אף שימש כמוסד הראשון בארץ לטיפול בפגים.
עם השנים המרכז שינה פניו ושימש כמרכז להכשרה מקצועית לנשים.

עם הפנים לעתיד:
בשנת 2015 שופץ הבניין וכיום הוא משמש כמרכז לצמיחה נשית על כל רצף מעגל חיי האישה. הבניין שופץ במטרה להוות מרחב מאפשר, תוך חשיבת עומק ...

Show the whole text

קינג ג'ורג' 35
Tel Aviv, Tel Aviv

אחת לאחת - מרכז ויצו לצמיחה נשית's previous events