Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

About Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Inkubator UW jest sekcją UOTT, której zadaniem jest ułatwienie rozpoczęcia samodzielnych działań w formie praktycznych projektów studenckich, bądź samodzielnej działalności.

Inkubator UW jest sekcją UOTT, której zadaniem jest ułatwienie rozpoczęcia samodzielnych działań w formie praktycznych projektów studenckich, bądź samodzielnej działalności.

Inkubator UW jest sekcją UOTT, której zadaniem jest ułatwienie rozpoczęcia samodzielnych działań w formie praktycznych projektów studenckich, bądź ...

Show the whole text

Żwirki i Wigury 101
Warsaw, Ochota

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego's previous events