Biblioteka UKSW

About Biblioteka UKSW

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UKSW
UL. DEWAJTIS 5
01-815 WARSZAWA

Jedna z najzasobniejszych bibliotek w kraju w zakresie szeroko pojętych nauk kościelnych. Gromadzi, przechowuje i udostępnia również literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych oraz od pocz. XXI w. nauk ścisłych: matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych. Jest ...

Show the whole text

Dewajtis 5
Warsaw, Bielany

Biblioteka UKSW's previous events