Universal Study Center

About Universal Study Center

UNIVERSAL STUDY CENTER (USC) là trung tâm Anh Ngữ đầu tiên tại TPHCM được Sở Giáo Dục và Đào Tạo cấp phép họat động giảng dạy dựa trên phương pháp Tiếp Cận Năng Lực ( Competency-based approach), giúp người học hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Với các khóa học Anh Ngữ từ cơ bản đến nâng cao đa dạng cho mọi lứa tuổi: Tiếng Anh Thiếu Nhi (English for Children), Tiếng Anh Tích Cực (Active English), Tiếng Anh Học Thuật (Academic English), Tiếng Anh Tăng Cường ( Private English) ...

Show the whole text

238-240-242 Hòa Hưng, P13, Q10
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Universal Study Center's previous events