Erhvervsakademi Aarhus

About Erhvervsakademi Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus kan du tage en videregående uddannelse på erhvervsakademi- eller professionsbachelorniveau inden for byggeri, laboratorieteknik, jordbrug, finans og økonomi, it og teknik, markedsføring og salg, miljø og innovation og entrepreneurship.

Vores uddannelser kobler teori med praksis, og du skal tilegne dig den faglige viden gennem projektarbejde og løsning af virkelighedsnære cases. Som en del af din uddannelse skal du ½ år i praktik i en relevant virksomhed, du selv ...

Show the whole text

Sønderhøj 30
Viby, Århus

Erhvervsakademi Aarhus' previous events