Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

About Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tradycje krakowskiego Wydziału Prawa sięgają początków Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zamyśle fundatora Wszechnicy, króla Kazimierza Wielkiego, zakładane w Krakowie w 1364 r. pierwsze w Polsce studium generale miało być przede wszystkim uniwersytetem prawniczym. Na 11 katedr uposażonych ze skarbu królewskiego, 8 przyznano prawnikom. Królestwo Polskie potrzebowało wykształconych jurystów, zdolnych krzewić w społeczeństwie zasady dobra publicznego, porządku i sprawiedliwości.

W XV w. w ...

Show the whole text

Gołębia 24
Krakow, Kleparz

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego's previous events