Univerzitet u Novom Sadu

About Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu je sa više od 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih jedno od najvećih obrazovnih i naučnih središta u Centralnoj Evropi. Spada u red takozvanih kompletnih ili sveobuhvatnih univerziteta, koji su karakteristični po tome što pružaju znanja iz gotovo svih naučnih oblasti. U okviru Univerziteta izvodi se nastava iz 300 akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, čiji su nosioci fakulteti i univerzitetski centri za ...

Show the whole text

Dr. Zorana Đinđića 1
Petrovaradin, Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu's previous events