Fryderyk Chopin University of Music

About Fryderyk Chopin University of Music

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – dawniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, PWSM w Warszawie, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie) - najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki, instrumentalistyki i wokalistyki.HistoriaUniwersytet swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w ...

Show the whole text

ul. Okólnik 2
Warsaw

Fryderyk Chopin University of Music's upcoming events

Fryderyk Chopin University of Music's previous events