שאנן בר רחוב

About שאנן בר רחוב

בר שכונתי אקסצנטרי

שלום עליכם 3
Newé Sha’anan, Haifa, Haifa, HaKarmel

שאנן בר רחוב's previous events