TÂM TRÍ LỰC

About TÂM TRÍ LỰC

Là trung tâm cung cấp các chương trình đào tạo về kĩ năng trí nhớ, tư duy thành công trên cơ sờ của khoa học não bộ cho mọi đối tượng, bao gồm phụ huynh, sinh viên và học sinh. Chúng tôi luôn nâng cao chương trình đào tạo. phát triển mô hình và trao tặng các giá trị hữu ích cho cộng đông. Chúng tôi luôn phản hồi quan tâm thắc mắc khách hàng và chú trọng ghi nhận ý kiến.

33C - D - E Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

TÂM TRÍ LỰC's previous events