Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

About Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

Jesteśmy niezależną ogólnopolską organizacją pozarządową non - profit istniejącą od 1991 roku. Od 2004 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Naszym celem jest :

Stowarzyszenie skupia kilkudziesięciu psychologów i psychoterapeutów czynnie pracujących w zawodzie w myśl głównych założeń Stowarzyszenia.

PSPP prowadzi Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, nad którym nadzór merytoryczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Polskie Stowarzyszenie Psychologów ...

Show the whole text

ul. Zamkowa 4/4
Krakow

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków's previous events