YMCA Brno

About YMCA Brno

YMCA (Young Men´s Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je

nejstarší + největší + nejrozšířenější

mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, ...

Show the whole text

Kounicova 3
Brno, Veveří

YMCA Brno's previous events