ილიაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი • Department of Student Affairs

About ილიაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი • Department of Student Affairs

სტუდენტების დაკვალიანებისა და საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში მეტი ჩართულობისთვის, საინტერესო და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრების უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის ეფექტური კომუნიკაციისთვის შექმნილი ერთეული

სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ფუნქციები და მოვალეობები

• საუნივერსიტეტო სივრცეში სტუდენტების ინტეგრირების ხელშეწყობა;
• სტუდენტური კლუბების დარეგისტრირება და სტუდენტური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა ;
• სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობა (დასაქმების ფორუმების ...

Show the whole text

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის F105 ოთახი (ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)
K'alak'i T'bilisi, Tbilisi

ილიაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი • Department of Student Affairs' previous events