Teatr Żydowski

About Teatr Żydowski

Teatr Żydowski powstał w 1950 roku, w wyniku połączenia dwóch zespołów: Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego we Wrocławiu i Teatru Żydowskiego w Łodzi. W następnych latach teatr działał w obu tych miastach i występował gościnnie w całej Polsce. W 1955 roku z inicjatywy Idy Kamińskiej teatr przeniósł się do Warszawy, do nieistniejącego dziś budynku przy ulicy Królewskiej 13. Od 1970 roku zaś Teatr działa w nowym budynku na placu Grzybowskim.W 1968 roku znaczna grupa aktorów, w tym ówczesna dyrektor ...

Show the whole text

ul. Senatorska 35
Warsaw

Teatr Żydowski's previous events