Lotte Cinema

About Lotte Cinema

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

Offical Facebook fanpage of Lotte Cinema system in Vietnam.
We're one of the most modern and biggest movie theater system in Korea & Vietnam.

Lotte Cinema ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 1999. Tại Việt Nam, Lotte Cinema chính thức khai trương vào ngày 18/12/2008.

Cho đến nay, Lotte Cinema có 31 cụm rạp chiếu phim ở 20 tỉnh thành.

Lotte Cinema hỗ trợ khách ...

Show the whole text

Lotte Cinema's previous events