Cineplexx Kosovo

About Cineplexx Kosovo

Distributori kinematografik Constantin Film Holding GmbH është themeluar në Austri më 1951. Një degë e dytë u krijua në fund të vitit 1960 si segment i operacioneve kinematografike. Ky segmet përfshinte 25 kinema tradicionale dhe qendra kinemaje, të cilat kanë funksionuar deri ne fillimin e vitit 1990. Pas një ndryshim strukturor, në vitin 1993 krijohet Cineplexx Cine Operations GmbH, nënkompani e Constatin Film Holding GmbH. Biznesi morri hov në një kohë kur shumë kinema tradicionale në Austri ...

Show the whole text

Cineplexx Kosovo's previous events