INKU Szczeciński Inkubator Kultury

About INKU Szczeciński Inkubator Kultury

Działamy na rzecz organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających w obszarze kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Szczeciński Inkubator Kultury został powołany 1 września 2011 r. w celu realilzacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”. Konkurs na prowadzenie Szczecińskiego Inkubatora ...

Show the whole text

al.Wojska Polskiego 90
Szczecin, Grabowo, Śródmieście-Północ

INKU Szczeciński Inkubator Kultury's previous events