Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

About Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Celem twórców CZIiTT było stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego wspierającego szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie technologiami, innowacjami i procesami oraz organizacją, poprzez umożliwienie realizacji badawczych projektów innowacyjnych w tych dziedzinach.
Działania CZIiTT-u skierowane są zarówno do środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej (naukowcy, studenci), innych szkół wyższych jak i środowiska naukowego z regionu, kraju, zagranicy. ...

Show the whole text

Rektorska 4
Warsaw, Ujazdów

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW's previous events