Fabryka i3

About Fabryka i3

Fabryka i3 powstała w 2016 roku w środowisku wydawnictwa Business Dialog (www.businessdialog.pl), a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog". Jej celem inteligentne i trafne kojarzenie zasobów i nadwyżek uczestników (wiedzy, pieniędzy, pomysłów, czasu, kontaktów, itd) tak, aby powstawały nowe projekty biznesowe rokujące sukces rynkowy i finansowy.Wybraliśmy formę konglomeratu spółdzielni i spółek celowym realizujących projekty biznesowe (pomysły spółdzielców), starając się pogodzić ...

Show the whole text

Marynarska 11
Warsaw

Fabryka i3's previous events