Hoàng Triều Entertainment

About Hoàng Triều Entertainment

Hotel, Penthouse, Restaurant, Cafe, Karaoke, Beer Club, Rooftop, Catering

Dịch vụ giải trí

43-45 lê văn thiêm quận 7
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Hoàng Triều Entertainment's previous events