Szkoła Ceramiki Ceramiq

About Szkoła Ceramiki Ceramiq

Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” jest pierwszą w Warszawie przestrzenią kształcenia artystów ceramików. Działa na podstawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oferta edukacyjna Szkoły Ceramiki „Ceramiq” adresowana jest do wszystkich, których pasją jest ceramika. Szkoła „Ceramiq” posiada bogatą ofertę zajęć i warsztatów doskonalenia zawodowego, poczynając od kursów pierwszego ...

Show the whole text

ul. Chełmska 21 bud 4a
Warsaw, Sielce

Szkoła Ceramiki Ceramiq's previous events