Szkoła Podstawowa nr 62

About Szkoła Podstawowa nr 62

RADA RODZICÓW
wpłata miesięczna - 5zł
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto.
nr konta: 34 1020 1811 0000 0102 0238 1358
w tytule wpisz imię i nazwisko dziecka oraz klasę

OPŁATY ZA OBIADY
Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto.
nr konta: 65 1240 1268 1111 0010 3841 1707

ul. Kępna 38
Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 62's previous events