Sjöhistoriska

About Sjöhistoriska

Detta är Sjöhistoriska museets officiella sida på Facebook. Sjöhistoriska ingår tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum i myndigheten Statens maritima museer. Sjöhistoriska museet har som uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Vi använder Facebook för att sprida kunskap om det maritima kulturarvet och för att enkelt kunna föra en dialog med våra besökare.

På Sjöhistoriskas Facebook-sida hittar du bland annat:

- Aktuell information ...

Show the whole text

Djurgårdsbrunnsvägen 24
Stockholm, Djurgården

Sjöhistoriska's previous events