Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

About Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Wpisując się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpiąc z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni, w sposób nowatorski rozwija własny kierunek: Administracja. Sięgając do wielu obszarów nauki daje absolwentowi szansę na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, a więc zarówno prawnej i ekonomicznej, jak również technicznej oraz ...

Show the whole text

Plac Politechniki 1
Warsaw, Ujazdów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska's previous events