Mindful centar

About Mindful centar

Udruženje za decu, mlade i porodicu Mindful centar koje se bavi promocijom Mindfulness prakse u radu sa decom, mladima i odraslima

Udruženje za decu, mlade i porodicu Mindful centar koje se bavi promocijom Mindfulness prakse u radu sa decom, mladima i odraslima

Berislava Berića 1
Petrovaradin, Novi Sad

Mindful centar's previous events