מכללת אורין שפלטר

About מכללת אורין שפלטר

מכללת אורין שפלטר היא מכללה העוסקת בתחום ההשכלה הפיננסית, לרבות הכשרה לייעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות. המכללה הוקמה בשנת 2004

יגאל אלון 123
Tel Aviv, Tel Aviv, Ramat Gan

מכללת אורין שפלטר's previous events