Fundacja Wsparcie

About Fundacja Wsparcie

Celem Fundacji jest:
1) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom zaburzonym psychicznie oraz osobom starszym,
2) tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
3) pobudzenie aktywności seniorów w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej,
4) ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
5) działalność charytatywna,
6) działania na rzecz osób ...

Show the whole text

Kościuszkowców 80
Warsaw, Rembertów

Fundacja Wsparcie's previous events