נווה שכטר - Neve Schechter

About נווה שכטר - Neve Schechter

נווה שכטר הוא מרכז יהודי רוחני יוצר בתל אביב-יפו.
המקום מהווה מרחב פורה לתרבות יהודית ישראלית ומפגיש בין האדם לבין מקורות היהדות במגוון נקודות חיבור תוך הדגשת ערכי השיוויון, הסובלנות והפתיחות.

מרכז לתרבות ואמנות יהודית עכשווית
A center for modern Jewish culture & art
www.neve-schechter.org.il

רחוב שלוש 42, פינת אילת 57, נווה צדק, תל אביב
Tel Aviv, Newé Ẕedeq

נווה שכטר - Neve Schechter's previous events