Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA

About Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA

Với sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng chuyên môn và cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, SOUL Music & Performing Arts Academy (SMPAA) mong muốn nâng cao nền giáo dục âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của một cá nhân. Với trình độ chuyên môn và niềm đam mê, SMPPA sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho học viên nhằm trang bị tốt nhất cho những thành công trong tương lai.

Tại ...

Show the whole text

214-216 Pasteur, Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA's previous events