Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

About Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Prezydium ZG:
Sergiusz Sterna-Wachowiak (prezes)
Iwona Smolka (wiceprezes)
Jacek Moskwa (wiceprezes)
Bogdan Baran (skarbnik)
Gaja Kołodziej (sekretarz)
Anna Nasiłowska (przew. Komisji Kwalifikacyjnej)

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest organizacją twórczą i związkową. Zajmuje się sprawami dotyczącymi środowiska i ma na celu dobro i rozwój literatury.

Krakowskie Przedmieście 87/89
Warsaw

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich's previous events