Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

About Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie transportu.
Kształci na kierunku studiów "Transport" studentów w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych: pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) i trzeciego stopnia
(doktoranckich).
Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej "Transport".

Oficjalna strona Wydziału Transportu ...

Show the whole text

ul. Koszykowa 75
Warsaw, Śródmieście

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej's previous events