Yunus Emre Enstitüsü - Türkisches Kulturzentrum Berlin

About Yunus Emre Enstitüsü - Türkisches Kulturzentrum Berlin

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına ...

Show the whole text

Kronenstr. 1
Berlin, Mitte, Mitte

Yunus Emre Enstitüsü - Türkisches Kulturzentrum Berlin's previous events