Norr Mälarstrand

About Norr Mälarstrand

Norr Mälarstrand är en paradgata på Kungsholmen i Stockholm som löper längs den norra stranden av Riddarfjärden i Mälaren. Gatan anlades huvudsakligen på utfylld mark längs Riddarfjärden. Innan dess fanns här en mängd bryggor och industrier, några av de större var Eldkvarn på nuvarande Stockholms stadshus plats och S:t Eriks Bryggeri vid Kungsholms torg.Bebyggelsen längs Norr Mälarstrand kom till i två faser. Den första östliga delen byggdes ut huvudsakligen kort före och efter sekelskiftet ...

Show the whole text

Norr Mälarstrand's previous events