מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל

About מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל

מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, חיפה

מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, חיפה

בלפור 12
Haifa, Haifa, Hadar HaKarmel

מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל's previous events