Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

About Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został założony w 1972 roku. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego jego działaniu przyświecają trzy zasadnicze cele:
• kształcić studentów na najwyższym poziomie, łącząc wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami menedżerskimi
• skupiać wybitną kadrę naukową i prowadzić działalność badawczą, podejmując niezbadane kwestie i aspekty obszaru zarządzania
• rozszerzać współpracę z ośrodkami zagranicznymi poprzez programy wymiany akademickiej, ...

Show the whole text

Szturmowa 1/3
Warsaw

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski's previous events