Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

About Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Studia w AWF Warszawa dają gwarancję zdobycia solidnej wiedzy, jak również kwalifikacji niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Pozwalają one również nabyć umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i pracy w grupie. Rozwijają cechy cenione przez pracodawców, do których należą pewność siebie, kreatywność, elastyczność i przedsiębiorczość, pozwalające znaleźć zatrudnienie w renomowanych firmach i instytucjach.

AWF Warszawa - różne pokolenia, ta sama pasja.

Marymoncka 34
Warsaw, Ujazdów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie's previous events