Młodzieżowy Dom Kultury Jaworzno

About Młodzieżowy Dom Kultury Jaworzno

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie jest placówką oświatowo - wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z całego miasta. Jest to miejska placówka nastawiona na pozalekcyjną pracę z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych.
Statutowym celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności.

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie jest placówką oświatowo - wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i ...

Show the whole text

ul. Inwalidów Wojennych 2

Młodzieżowy Dom Kultury Jaworzno's previous events