Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

About Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Cơ quan văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, là trung tâm giao lưu văn hóa, với các hoạt động nghệ thuật, hội thảo, chiếu phim, dạy tiếng Pháp...

24 Tràng Tiền
Thành Phố Hà Nội, Hanoi

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace's previous events