งานอบรม วิธีการทำงานและจัดการ Component ในโปรแกรม SketchUp อย่างมีประสิทธิภาพ (ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT COMPONENT)

งานอบรม วิธีการทำงานและจัดการ Component ในโปรแกรม SketchUp อย่างมีประสิทธิภาพ (ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT COMPONENT)

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน มีผู้คนจำนวนมาก จากหลากหลายอาชีพ ได้หันมาใช้โปรแกรม SketchUp ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อว่าเป็นโปรแกรมสามมิติที่ใช้สำหรับสร้างโมเดลสามมิติสวย ๆ ที่ใช้สำหรับงานนำเสนอ (Presentation) เท่านั้น แต่ภายหลังการซื้อกิจการของ Trimble ทำให้โปรแกรม Trimble SketchUp ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับผู้คนในวงการก่อสร้างมากขึ้น บริษัท Trimble ที่เป็นคู่แข่งคนสำคัญของกลุ่มนักพัฒนา Software BIM ค่ายต่างๆ ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม SketchUp ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมาก ...

Show the whole text

38 attendees (51 invited)

Venue

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร