Giao lưu trực tuyến Tháng 9 - Vươn mình ra biển lớn

Giao lưu trực tuyến Tháng 9 - Vươn mình ra biển lớn

🇻🇳 Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, “hội nhập để phát triển” đang là xu thế chung. Là thế hệ trẻ ở thời kỳ đổi mới, các bạn học sinh cần chuẩn bị cho mình không những kiến thức mà còn phải có những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng hội nhập, trở thành một công dân toàn cầu thực thụ. Do đó, việc phát huy tinh thần tự học hỏi, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, mở rộng tầm hiểu biết của mình về thế giới là điều vô cùng cần thiết.

🇻🇳 Với mong muốn được đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh ...

Show the whole text

49 attendees (None invited)

Venue

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế
22b Nguyễn Bỉnh Khiêm