Bojkot wyborów prezydenckich 2015

Bojkot wyborów prezydenckich 2015

AKCJA BEZPOŚREDNIA ZAMIAST UDZIAŁU W WYBORACH!

Podczas gdy działalność wyborcza ("polityczna") sprawia, że masy przyzwyczajają się do postępowania według wskazań przywódców i przyzwalania, by to oni działali w ich imieniu, anarchiści popierają akcję bezpośrednią jako najlepszy dostępny sposób przygotowania mas do kierowania swoimi własnymi interesami, osobistymi i zbiorowymi; a oprócz tego, anarchiści przeczuwają, że nawet już teraz ludzie pracy są w pełni zdolni do zarządzania swoimi własnymi ...

Show the whole text

801 attendees (4042 invited)

Venue

Poland