Sỉ Thuốc Phụ Khoa Theo Cân Cho Nhà Thuốc - Đại Lý 01255702525

Sỉ Thuốc Phụ Khoa Theo Cân Cho Nhà Thuốc - Đại Lý 01255702525

1 kg thuốc PHỤ KHOA chia được bao nhiêu liệu trình 20 ngày ???
1 kg thuốc PHỤ KHOA lãi được bao nhiêu tiền???
1 kg bán lẻ thị trường trong nước là bao nhiêu tiền ???
........
1 kg thuốc PHỤ KHOA chia thoải mái không dưới 135 - 140 liệu trình 20 ngày
1 kg thuốc Nam PHỤ KHOA trừ mọi chi phí quảng cáo lãi chắc chắn không dưới 50 triệu.
1 kg thuốc PHỤ KHOA bán lẻ thị trường Việt Nam có kèm tặng xông rửa là 700k/ 1 liệu trình 20 ngày
Và, TẠI SAO anh không PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN ??? /-strong /-strong :d ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)