Filozofia wobec świata zwierząt - spotkanie z autorami książki

Filozofia wobec świata zwierząt - spotkanie z autorami książki

Filozofia wobec świata zwierząt - spotkanie z autorami książki

Księgarnia Psyche oraz Polskie Towarzystwo Etyczne zapraszają na spotkanie poświęcone książce "Filozofia wobec świata zwierząt" (Wydawnictwo UKSW). Monografia ta jest jedną z niewielu na polskim rynku księgarskim, poświęconą filozoficznym rozważaniom nad statusem zwierząt. Gośćmi spotkania będą autorzy książki:

dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek - kierownik Laboratorium Animal Studies-Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym ...

Show the whole text

30 attendees (545 invited)