Livets konstellationer december

Livets konstellationer december

Vi är alla förbundna med vår familj och dess öde vare sig vi vill det eller inte.
Svårigheter i livet kan på ett omedvetet vis hänga ihop med det som tidigare hänt i familjehistorien.
Metoden Familjekonstellationer är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra det som kan ha snärjt in oss.
Då möjliggörs också en lösning på våra svårigheter på ett ofta överraskande sätt.

Vill du förstå mer vad Familjekonstellationer är kommer jag ha ett
föredrag fredag 8 december, kl. 18.00-20.00 då jag också ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)