สนทนากับธงชัย วินิจจะกูล ในวาระ 20 ปี Siam Mapped

สนทนากับธงชัย วินิจจะกูล ในวาระ 20 ปี Siam Mapped

* เนื่องจากสถานที่จัดงานสามารถรับรองผู้ร่วมงานได้เป็นจำนวนจำกัด ขอให้ผู้ที่ไม่ได้รับการตอบรับการเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง https://youtu.be/JTPdbdv5PdM

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมเวทีสนทนาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน
สนทนากับธงชัย วินิจจะกูล
ในวาระครบรอบ 20 ปี ของการตีพิมพ์หนังสือ
Siam Mapped: A history of the geo-body of a ...

Show the whole text

303 attendees (394 invited)