ไปรวมพลเพราะรักในหลวงห่วงประเทศไทยครั้งที่2

ไปรวมพลเพราะรักในหลวงห่วงประเทศไทยครั้งที่2

วันนี้ไปรวมพลที่ราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับน้องๆพี่ที่ทำงาน

4 attendees (5 invited)