Live show kỷ niệm 15 năm 1 chặng đường "Tằm Vương Tơ" Lương Hữu Minh

Live show kỷ niệm 15 năm 1 chặng đường "Tằm Vương Tơ" Lương Hữu Minh

Đặt vé mời xin liên hệ: 0939.158.646 chương trình được diễn ra 2 đêm duy nhất: ngày 21/12/2017 - 19 giờ 00' - Bộ Tư lệnh Tp. HCM, và đêm thứ 2 tại Nhà Hát Hoà Bình - 26/02/2018 - 19 giờ 00'

1 attendees (None invited)

Venue

Nhà Hát Hoà Bình
240-242 Đường Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10