I Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich

I Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich

Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To, jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych.
Pozornie.
Bo nie ma praw człowieka bez dyskusji o prawach pracowników, prawach lokatorów, o ochronie środowiska, o prawach osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, albo o prawach tych, którzy przechodzą kryzysy psychiczne. Prawa człowieka to prawa kobiet i prawo do ochrony danych osobowych. Prawa osób ...

Show the whole text

32 attendees (None invited)