Họp Khối Học Sinh PTTH Kon Tum (1987-1990) tại Saigon

Họp Khối Học Sinh PTTH Kon Tum (1987-1990) tại Saigon

Đây được xem là Lần Gặp Nhau chính thức đầu tiên của Khối chúng ta, Niên khóa '87-'90 Học sinh PTTH Kontum.

Mong anh em, bạn bè chúng ta tại Saigon và các tỉnh thành lân cận về tham dự, ước mong được đón tiếp các bạn tại tỉnh nhà: Kontum-Gialai.

Ban Đại diện Khối '87-'90 tại Saigon trân trọng!

36 attendees (94 invited)

Venue

Nhà Hàng Hương Cau 2
52 tan Canh